פרוייקטים נבחרים

בית דפוס דיגיטלי

יחידות מובנות לסינון אויר ברמה אבסולוטית, לסילוק חלקיקי נייר ודיו המרחפים באויר. יצרן ULTRAVATION

חדר מחשב ראשי

אספקת יחידות מיזוג אויר ייעודיות לחדרי מחשב, עבור תפוקת קירור של 75 טון.
EMICON

אולמות ייצור

יחידות מיזוג אויר מושלמות, פאקאגים, עבור 100 אחוז אויר צח. היחידות הותקנו עבור 90 טון קירור.
AAON

מעבדת חקר רקמות

מעבדת חקר רקמות- הפקולטה למדעי החיים. רמת יובש של 30 אחוז לחות יחסית, על ידי יבשני HB עם גלגל סופח ומערכת בקרה.

חדר מחשב מרכזי

יחידות מפוחי אויר תת רצפתיים לחדרי מחשב להגברת הסחרור אויר על פני מסדים

מיזוג תאי קשר

אספקת יחידות מיזוג אויר ייחודיות לעבודה מאומצת בתנאי שטח מורכבים.
NORDYNE